Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj v roce 2022 podpořil obec Studnice v rámci dotačního projektu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje pro rok 2022“ na akci „Pořízení věcných prostředků požární ochrany JPO Studnice“.

logo cez

Nadace ČEZ podpořila projekt obce Studnice na zakoupení traktoru s příslušenstvím na celoroční údržbu

Projekt

"Odpočinkové místo v obci Studnice"

byl realizování za přispění programu prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

Projekt

"Stavební úpravy stanice ke zvýšení akceschopnosti JSDH obce Studnice"

Je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení odolnosti požární zbrojnice vůči účinkům mimořádných událostí a zrychlení výjezdu jednotky požární ochrany JSDH Studnice.

Předmětem projektu jsou stavební úpravy požární zbrojnice v obci Studnice. Cílem projektu je zvýšení odolnosti požární zbrojnice vůči účinkům mimořádných událostí a zrychlení výjezdu jednotky požární ochrany - JSDH Studnice. Výsledkem projektu je změna vnitřní dispozice budovy zbrojnice v 1.NP, kde dojde k rozšíření šatny a umístění schodiště do prostor stávající denní místnosti.

Projekt "Stavební úpravy stanice ke zvýšení akceschopnosti JSDH obce Studnice" je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného operačního programu.

Jihomoravský kraj

V roce 2017 podpořil Jihomoravský kraj v rámci projektu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017 – 2020“ obec Studnice na akci „POŘÍZENÍ POŽÁRNÍHO PŘÍVĚSU A VĚCNÝCH PROSTŘEDKŮ POŽÁRNÍ OCHRANY PRO JPO OBCE STUDNICE“.

Užitečné odkazy

Náhodné fotografie

pařezová postýlka už čeká

pařezová postýlka už čeká

Kontakt

Obecní úřad Studnice
Studnice 66
PSČ 683 08 Studnice u Vyškova

tel.: 702 182 985

Kancelář:
ucetni.studnice@obec-studnice.cz
+420 702 182 985
+420 722 458 240

  • Obec Studnice
  • Obec Studnice
  • Obec Studnice
  • Obec Studnice

O obci

Studnice jsou horská obec na náhorní plošině Drahanské vrchoviny, vzdálená asi 16 km od okresního města Vyškova, na rozhraní 3 okresů - Vyškova, Blanska a Prostějova, v nadmořské výšce 596 m, na jižním úpatí Drahanské vrchoviny. Jméno obec dostala od studnice (studny), která zde vysoko v horách měla dostatek vody a zásobovala všechny osadníky. V katastru obce Studnice-Odrůvky je přes 1000 ha lesa .

Ke Studnicím patří Odrůvky, osada necelé 2km na sever od Studnic. Vznikla roku 1770 jako dominikální ves na výluční půdě. První domky dala postavit vrchnost pro dělníky na svém panství. Jmémo dostala od pastviska zvaného "Odry".

Nejvýznamější stavební památkou v obci je kostel zasvěcený svatému Jiljí z roku 1731 a socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1831. Rok, kdy byl kostel postaven se nedá pro nedostatek spolehlivých pramenů určit, totéž platí i o jeho staviteli. Další významnou památkou je oltářní obraz sv. Jiljí od Josefa Hellicha z Prahy z roku 1854 a zvon umíráček na věži kostela z roku 1552.

Obec Studnice se nachází uprostřed malebné přírody, která láká k výletům. Okolí obce nabízí dobré příležitosti pro pěší turistiku i cykloturistiku. Do Studnic je možné se dostat cyklistickou stezkou okolo zřícenin hradu Kuchlov a Stagnov, nebo po hlavní silnici Vyškov - Rychtářov. Přímo v obci je možné využití sportovního areálu, kde je zpevněná asfaltová plocha na tenis, nohejbal, volejbal, košíkovou a kolečkové brusle . Dále kurt s umělým povrchem na tenis, nohejbal, volejbal. Pro různé akce je k dispozici kulturní areál s prodejním stánkem, parketem a WC . V obci je dále pošta, praktický lékař, kadeřnictví, knihovna, pohostinství s opraveným kulturním sálem a turistická ubytovna. Asi největších změn se obec dočkala po roce 1989. Od tohoto roku do současnosti se v obci vystřídalo několik starostů a každý určitým dílem přispěl ke zvelebení obce a lepšímu životu v ní. Nutno ale dodat, že to není vždy jen práce starosty, ale celého zastupitelstva. Asi největšího rozvoje obec dosáhla v době, kdy byl starosta pan Vladimír Koutný, který na tom má největší zásluhu. Za jeho působení prošla obec mnoha proměnami. Zbudoval se vodovod, kanalizace, včetně čističky odpadních vod, udělala se plynofikace obce a mnohé další. Ale ani za jiných starostů obec nestagnovala a dále se rozvíjela. Komplexně se opravila náves, zrekonstruovala se hasičská zbrojnice, také hospoda prošla celkovou revitalizací, včetně kulturního sálu, vybudovaly se chodníky a mnohé další. A tak dnešního dne můžeme říct, že obec je hezky upravená a udržovaná. V obci a kolem ní vede velmi pěkná stezka Za pověstmi Drahanské vrchoviny, kterou zbudovalo Občanské sdružení Studánky. Pěší stezka je přibližně 6,4km dlouhá. Její začátek se nachází na návsi obce Studnice. Stezka dále pokračuje směrem k vodojemu, přes Studnické louky ke studánkám budovaným rovněž občanským sdružením Studánky, kolem „Odrůvské myslivny“ podél lesa až zpět do obce, kde je ukončena u místní čističky odpadních vod. Na trase pěší stezky se nachází 12 infopanelů, které jsou krásným způsobem zpracovány do dřevěných soch. Každá socha je naprosto odlišná a vždy znázorňuje postavy či děj z pověsti, která je napsána na informační desce u sochy. 

Obec Studnice patří do Mikroregionu Drahanská vrchovina. Jedná se o dobrovolný svazek obcí. Byl založen v roce 2000 zástupci 11 obcí, ležících západně od města Vyškova, na okraji Drahanské vrchoviny. V roce 2003 byl rozšířen o obec Nové Sady.

Kontaktujte nás