Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj v roce 2022 podpořil obec Studnice v rámci dotačního projektu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje pro rok 2022“ na akci „Pořízení věcných prostředků požární ochrany JPO Studnice“.

logo cez

Nadace ČEZ podpořila projekt obce Studnice na zakoupení traktoru s příslušenstvím na celoroční údržbu

Projekt

"Odpočinkové místo v obci Studnice"

byl realizování za přispění programu prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

Projekt

"Stavební úpravy stanice ke zvýšení akceschopnosti JSDH obce Studnice"

Je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení odolnosti požární zbrojnice vůči účinkům mimořádných událostí a zrychlení výjezdu jednotky požární ochrany JSDH Studnice.

Předmětem projektu jsou stavební úpravy požární zbrojnice v obci Studnice. Cílem projektu je zvýšení odolnosti požární zbrojnice vůči účinkům mimořádných událostí a zrychlení výjezdu jednotky požární ochrany - JSDH Studnice. Výsledkem projektu je změna vnitřní dispozice budovy zbrojnice v 1.NP, kde dojde k rozšíření šatny a umístění schodiště do prostor stávající denní místnosti.

Projekt "Stavební úpravy stanice ke zvýšení akceschopnosti JSDH obce Studnice" je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného operačního programu.

Jihomoravský kraj

V roce 2017 podpořil Jihomoravský kraj v rámci projektu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017 – 2020“ obec Studnice na akci „POŘÍZENÍ POŽÁRNÍHO PŘÍVĚSU A VĚCNÝCH PROSTŘEDKŮ POŽÁRNÍ OCHRANY PRO JPO OBCE STUDNICE“.

Užitečné odkazy

Náhodné fotografie

Kontakt

Obecní úřad Studnice
Studnice 66
PSČ 683 08 Studnice u Vyškova

tel.: 702 182 985

Kancelář:
ucetni.studnice@obec-studnice.cz
+420 702 182 985
+420 722 458 240

  • Obec Studnice
  • Obec Studnice
  • Obec Studnice
  • Obec Studnice

Demografie

Velikost sídla

Katastr obce má celkovou rozlohu 631 ha. Z toho připadá na:

  ha
ornou půdu 398
zahrady 14
ovocné sady 2
louky 93
pastviny 5
lesy 84
vodní plochy 2
ostatní plochy 23
zastavěná plocha 12

Počet domů

celkem 234 z toho:

trvale obydlené domy 178
neobydlené domy 5
rekreační chalupy 51

Daňová výtěžnost: 2 176,- Kč.
Bydlící obyvatelstvo v roce 1999: mužů 232, žen 264, celkem 496 obyvatel.

Vývoj počtu obyvatel

 

Rok 1900 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 1999 2000
Poč. ob. 1120 1009 1180 716 837 805 668 572 526 521

 

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Poč. ob. 522 521 508 508 494 485 473 468 466 466

 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Poč. ob. 480 476 480 472 467 481 481 487 488 501

 

 

Kontaktujte nás