Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj v roce 2022 podpořil obec Studnice v rámci dotačního projektu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje pro rok 2022“ na akci „Pořízení věcných prostředků požární ochrany JPO Studnice“.

logo cez

Nadace ČEZ podpořila projekt obce Studnice na zakoupení traktoru s příslušenstvím na celoroční údržbu

Projekt

"Odpočinkové místo v obci Studnice"

byl realizování za přispění programu prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

Projekt

"Stavební úpravy stanice ke zvýšení akceschopnosti JSDH obce Studnice"

Je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení odolnosti požární zbrojnice vůči účinkům mimořádných událostí a zrychlení výjezdu jednotky požární ochrany JSDH Studnice.

Předmětem projektu jsou stavební úpravy požární zbrojnice v obci Studnice. Cílem projektu je zvýšení odolnosti požární zbrojnice vůči účinkům mimořádných událostí a zrychlení výjezdu jednotky požární ochrany - JSDH Studnice. Výsledkem projektu je změna vnitřní dispozice budovy zbrojnice v 1.NP, kde dojde k rozšíření šatny a umístění schodiště do prostor stávající denní místnosti.

Projekt "Stavební úpravy stanice ke zvýšení akceschopnosti JSDH obce Studnice" je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného operačního programu.

Jihomoravský kraj

V roce 2017 podpořil Jihomoravský kraj v rámci projektu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017 – 2020“ obec Studnice na akci „POŘÍZENÍ POŽÁRNÍHO PŘÍVĚSU A VĚCNÝCH PROSTŘEDKŮ POŽÁRNÍ OCHRANY PRO JPO OBCE STUDNICE“.

Užitečné odkazy

Náhodné fotografie

Kontakt

Obecní úřad Studnice
Studnice 66
PSČ 683 08 Studnice u Vyškova

tel.: 702 182 985

Kancelář:
ucetni.studnice@obec-studnice.cz
+420 702 182 985
+420 722 458 240

  • Obec Studnice
  • Obec Studnice
  • Obec Studnice
  • Obec Studnice

Prapor a znak

Dne 20. dubna 2000 slavnostně převzal starosta obce p. Koutný z rukou předsedy Poslanecké sněmovny p. Klause rozhodnutí o přidělení znaku a praporu obci Studnice

Znak a prapor jsou vyjádřením svébytnosti, ale i hrdosti nad vším, co dobrého se již podařilo vykonat, jsou současně i závazkem a vyjádřením vůle pokračovat v budování obce i dobrých mezilidských vztahů. Ale nejen to. Znak by měl ve výstižné zkratce symbolizovat obes, anebo charakterizovat to podstatné z dějin obce, měl by postihnout nejdůležitější nebo nejzajímavější děje či etapy z minulosti. Tím, že obyvatelé získali pro svou obec prapor a znak, se otevřeně hlásí i k její historii.

Obecní znak

Do obecního znaku bylo vzato do úvahy:

  • Pečeť obce - smrk
  • Název obce - studna
  • Majitelé obce - tinktury a dělení lomenou čarou
  • Patron obce - šíp


Smrk
Z pečetí obou obcí je převzat jehličnatý strom, upravený na smrk, vyrůstající z trávníku

Studna
Název obce pochází od obecného jména studnice - studna, které narozdíl od jiných obcí odvozených z osobních jmen, jde znázornit kresbou studny.

Tinktury a dělení lomenou čarou
Mezi prvními majiteli obce byli páni z Boskovic, kteří měli v červeném štítě stříbrný sedmihrotý hřeben. Toto znamení již používá několik měst a obcí, proto místo hřebene je odvozeno dělení lomenou čarou o sedmi špicích, které vyjadřují počtem jednak upomínku na první majitele, dále částečnou polohu obce - vrchovina, kopcovitý kraj, a v neposlední řadě připomínka na druhou svět. Válku, kdy obec byla vystěhována na 70 různých míst(jedna špice představuje deset míst). Jejich tinktury ze znaku (červená a stříbrná) lze použít do obecního znaku.
Od 15. století obec patřila pod vyškovské panství, které bylo v majetku olomouckých biskupů z jejichž tinktur (červená a stříbrná) lze rovněž odvodit i barevné provedení obecního znaku.

Šíp
Patronem obce je sv. Jiljí, zobrazovaný obvykle v benediktinském hábitu s laní u nohou někdy s rukou či nohou zasaženou šípem. Jeho atributy jsou laň, popřípadě parohy, šíp. U obce Studnice je navržen za atribut patrona obce šíp.

Obecní prapor

Návrh obecního praporu vychází z navrženého a zvoleného obecního znaku a jeho barevného provedení. List tvoří svislý bílý žerďový pruh o délce 1 délky listu s červeným svislým šípem oddělený lomenou čarou o sedmi špicích a tři vodorovné pruhy červený, bílý a zelený.

Prapor i znak byl slavnostně požehnán v místním kostele.Kontaktujte nás