• Obec Studnice
  • Obec Studnice

Informační SMS systém obce Studnice

Obec Studnice nově nabízí občanům možnost přihlásit se do systému „informačních SMS obce Studnice“. Smyslem projektu je dosáhnout větší informovanosti občanů o dění v obci a také lepší možnost reakce na případné krizové stavy. Do budoucna se může systém rozšířit i na e-malovou komunikaci, proto je součástí přihlášky také e-mailový kontakt.

Co budete v SMS dostávat:
-zkrácené hlášení místního rozhlasu, oznámení, pozvánky na kulturní akce obce
-varování (počasí, podvodní obchodníci, hrozby v rámci obce apod.)

Jak se do systému přihlásit:
-vyplněním přihlášky a jejím odevzdáním na obecní úřad; přihláška je k dispozici na obecním úřadě nebo ke stažení ve formátu Adobe Acrobat PDF a MS Word DOC .

Další informace:
-systém je určen pouze vlastníkům nemovitostí v katastrálním území obce a občanům obce Studnice – Odrůvky
-přihlášení je dobrovolné
-přihlášení je odvolatelné (písemně nebo ústně na obecním úřadě)
-aktuálně probíhá zkušební provoz, a proto bychom vás rádi požádali o zpětnou vazbu (co se vám líbí, nelíbí, jaké informace byste uvítali)

Kontaktujte nás