Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj dlouhodobě podporuje projekty realizované obcí Studnice.

logo cez

Nadace ČEZ podpořila projekt obce Studnice na zakoupení traktoru s příslušenstvím na celoroční údržbu

Projekt

"Odpočinkové místo v obci Studnice"

byl realizování za přispění programu prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

Projekt

"Stavební úpravy stanice ke zvýšení akceschopnosti JSDH obce Studnice"

Je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení odolnosti požární zbrojnice vůči účinkům mimořádných událostí a zrychlení výjezdu jednotky požární ochrany JSDH Studnice.

Předmětem projektu jsou stavební úpravy požární zbrojnice v obci Studnice. Cílem projektu je zvýšení odolnosti požární zbrojnice vůči účinkům mimořádných událostí a zrychlení výjezdu jednotky požární ochrany - JSDH Studnice. Výsledkem projektu je změna vnitřní dispozice budovy zbrojnice v 1.NP, kde dojde k rozšíření šatny a umístění schodiště do prostor stávající denní místnosti.

Projekt "Stavební úpravy stanice ke zvýšení akceschopnosti JSDH obce Studnice" je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného operačního programu.

Užitečné odkazy

Náhodné fotografie

Kontakt

Obecní úřad Studnice
Studnice 66
PSČ 683 08 Studnice u Vyškova

tel.: 702 182 985

Kancelář:
ucetni.studnice@obec-studnice.cz
+420 702 182 985
+420 722 458 240

  • Obec Studnice
  • Obec Studnice

Elektronická úřední deska

Archiv

Oznámení obce

Název Vyvěšení Stažení Kategorie Soubor
Svolání zasedání ZO 8.12.2021 29.11.2021 Oznámení obce Stáhnout soubor
Návrh rozpočtu MŠ Studnice na rok 2022 19.11.2021 Oznámení obce Stáhnout soubor
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Studnice na rok 2023-2025 19.11.2021 Oznámení obce Stáhnout soubor
Návrh rozpočtu obce Studnice na rok 2022 19.11.2021 Oznámení obce Stáhnout soubor
Záměr propachtovat obecní pozemky 15.11.2021 Oznámení obce Stáhnout soubor
Rozpočtové opatření č. 11/2021 08.11.2021 Oznámení obce Stáhnout soubor
Žádost dle z.č. 106/1999 Sb. KS v Praze - odložení 01.11.2021 Oznámení obce Stáhnout soubor
Rozpočtové opatření č.10/2021 04.10.2021 Oznámení obce Stáhnout soubor
Rozpočtové opatření č. 8/2021 08.09.2021 Oznámení obce Stáhnout soubor
Rozpočtové opatření č. 9/2021 08.09.2021 Oznámení obce Stáhnout soubor
Rozpočtové opatření č. 7/2021 04.08.2021 Oznámení obce Stáhnout soubor
Rozpočtové opatření č. 6/2021 11.07.2021 Oznámení obce Stáhnout soubor
Žádost dle z.č. 106/1999 Sb. - odložení II 22.06.2021 Oznámení obce Stáhnout soubor
Žádost dle z.č. 106/1999 Sb. - odložení 14.06.2021 Oznámení obce Stáhnout soubor
Rozpočtové opatření č. 5/2021 08.06.2021 Oznámení obce Stáhnout soubor
Řád veřejného pohřebiště obce Studnice 07.06.2021 Oznámení obce Stáhnout soubor
Závěrečný účet obce Studnice za rok 2020 včetně příloh 01.06.2021 Oznámení obce Stáhnout soubor
Rozpočtové opatření č. 4/2021 07.05.2021 Oznámení obce Stáhnout soubor
Rozpočtové opatření č. 3/2021 12.04.2021 Oznámení obce Stáhnout soubor
Informace o samotestování zaměstnanců 25.03.2021 Oznámení obce Stáhnout soubor
Rozpočtové opatření č. 2/2021 10.03.2021 Oznámení obce Stáhnout soubor
Rozpočtové opatření č. 1/2021 15.02.2021 Oznámení obce Stáhnout soubor
Rozpočtové opatření č.11/2020 07.01.2021 Oznámení obce Stáhnout soubor
Schválený střednědobý výhled rozpočtu MŠ Studnice na rok 2022-2024 05.01.2021 Oznámení obce Stáhnout soubor
Schválený rozpočet MŠ Studnice na rok 2021 05.01.2021 Oznámení obce Stáhnout soubor
Výroční zpráva o činnosti OÚ Studnice za rok 2020 04.01.2021 Oznámení obce Stáhnout soubor
Schválený rozpočet obce Studnice na rok 2021 21.12.2020 Oznámení obce Stáhnout soubor
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Studnice na rok 2021-2023 06.01.2020 Oznámení obce Stáhnout soubor
Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů obce Studnice 13.12.2019 Oznámení obce Stáhnout soubor
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Studnice 06.10.2018 Oznámení obce Stáhnout soubor
Informace GDPR 30.05.2018 Oznámení obce Stáhnout soubor
Oznámení kontaktu na pověřence obce Studnice v souladu s Nařízením EP a Rady EU (GDPR) 21.05.2018 Oznámení obce Stáhnout soubor

Dokumenty z jiných úřadů

Název Vyvěšení Stažení Kategorie Soubor
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Drahanská vrchovina na rok 2022 - 2024 30.11.2021 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Návrh rozpočtu DSO Drahanská vrchovina na rok 2022 30.11.2021 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
MZE Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 16.09.2021 31.12.2022 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka 31.08.2021 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Závěrečný účet DSO Drahanská vrchovina za rok 2020 18.06.2021 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Seznam nedostatečně identifikovatelného vlastníka nemovitosti 05.03.2021 31.12.2023 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Mimořádné veterinární opatření 28.01.2021 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Rozpočet DSO Drahanská vrchovina na rok 2021 07.01.2021 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška - ministerstvo zemědělství 28.07.2020 31.12.2022 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - lesy 06.04.2020 31.12.2022 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška - Opatření veřejné povahy MZ 11.12.2019 31.12.2022 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Informace o zveřejnění finančních dokumentů DSO Drahanská 26.11.2019 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Veřejná vyhláška 02.09.2019 31.12.2022 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Střednědobý rozpočtový výhled DSO Drahanská vrchovina na období 2019-2023 12.10.2018 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Změny na úseku vydávání CP 29.05.2018 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Změny na úseku vydávání OP 29.05.2018 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Výzva občanům 10.09.2015 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Oznamovací povinnost příležitostných prodejců lihovin 24.02.2015 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor

Újezdní úřad vojenského újezdu Březina

Název Vyvěšení Stažení Kategorie Soubor
Ohrožené prostory prosinec 2021 30.11.2021 Újezdní úřad vojenského újezdu Březina Stáhnout soubor
Nařízení VÚ Březina - dočasná úprava provozu na neveřejných účelových komunikacích 09.11.2021 23.11.2021 Újezdní úřad vojenského újezdu Březina Stáhnout soubor
Opatření obecné povahy, kterým se zřizuje ochranné pásmo radiolokátoru Sokolnice 16.07.2018 Újezdní úřad vojenského újezdu Březina Stáhnout soubor
Radar Sokolnice-návrh vyhlášky 16.07.2018 Újezdní úřad vojenského újezdu Březina Stáhnout soubor
Nařízení ÚÚř. č. 7/2017 24.07.2017 Újezdní úřad vojenského újezdu Březina Stáhnout soubor
Změny v režimu povolování vstupu a vjezdu na území vojenského újezdu 22.12.2015 Újezdní úřad vojenského újezdu Březina Stáhnout soubor
Přehled bezpečnostních okruhů uzavíraných ve vojenském újezdu Březina při používání munice Újezdní úřad vojenského újezdu Březina Stáhnout soubor
Příloha č.1 k výnosu č.13/2015 Újezdní úřad vojenského újezdu Březina Stáhnout soubor
Příloha č.2 k výnosu č.13/2015 Újezdní úřad vojenského újezdu Březina Stáhnout soubor

Kontaktujte nás