• Obec Studnice
  • Obec Studnice

Elektronická úřední deska

Archiv

Oznámení obce

Název Vyvěšení Stažení Kategorie Soubor
Oznámení o době a místu konání voleb do Zastupitelstva obce Studnice 20.09.2018 Oznámení obce Stáhnout soubor
Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise 06.09.2018 Oznámení obce Stáhnout soubor
Rozpočtové opatření č.8/2018 03.09.2018 Oznámení obce Stáhnout soubor
Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů obce Studnice 8-2018 03.09.2018 Oznámení obce Stáhnout soubor
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do zastupitelstva obce Studnice 20.08.2018 Oznámení obce Stáhnout soubor
Rozpočtové opatření č. 7/2018 16.08.2018 Oznámení obce Stáhnout soubor
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 03.08.2018 Oznámení obce Stáhnout soubor
Rozhodnutí o povolení uzavírky místní komunikace na kulturní akci hody 2018 17.07.2018 Oznámení obce Stáhnout soubor
Oznámení informací - volby do zastupitelstev obcí 2018 13.07.2018 Oznámení obce Stáhnout soubor
Rozpočtové opatření č.6/2018 11.06.2018 Oznámení obce Stáhnout soubor
Oznámení o počtu členů zastupitelstva obce Studnice pro volební období 2018-2022 07.06.2018 Oznámení obce Stáhnout soubor
Rozpočtové opatření č.5/2018 04.06.2018 Oznámení obce Stáhnout soubor
Informace GDPR 30.05.2018 Oznámení obce Stáhnout soubor
Oznámení kontaktu na pověřence obce Studnice v souladu s Nařízením EP a Rady EU (GDPR) 21.05.2018 Oznámení obce Stáhnout soubor
Závěrečný účet za r. 2017 3. část 09.04.2018 Oznámení obce Stáhnout soubor
Závěrečný účet za r. 2017 4. část 09.04.2018 Oznámení obce Stáhnout soubor
Závěrečný účet za r. 2017 5. část 09.04.2018 Oznámení obce Stáhnout soubor
Závěrečný účet za r. 2017 6. část 09.04.2018 Oznámení obce Stáhnout soubor
Závěrečný účet za r. 2017 1. část 09.04.2018 Oznámení obce Stáhnout soubor
Závěrečný účet za r. 2017 2. část 09.04.2018 Oznámení obce Stáhnout soubor
Rozpočtové opatření č.4/2018 06.04.2018 Oznámení obce Stáhnout soubor
Rozpočtové opatření č.3/2018 14.03.2018 Oznámení obce Stáhnout soubor
Rozpočtové opatření č.2/2018 16.02.2018 Oznámení obce Stáhnout soubor
Rozpočtové opatření č.1/2018 15.01.2018 Oznámení obce Stáhnout soubor
Výroční zpráva o činnosti OÚ Studnice za rok 2017 03.01.2018 Oznámení obce Stáhnout soubor
Schválený rozpočet MŠ Studnice na rok 2018 + výhled na 2019-2020 04.12.2017 Oznámení obce Stáhnout soubor
Schválený rozpočet obce Studnice na rok 2018 + výhled na 2019-2020 30.11.2017 Oznámení obce Stáhnout soubor
Rozpočtový výhled na rok 2018-2019 07.04.2017 Oznámení obce Stáhnout soubor

Dokumenty z jiných úřadů

Název Vyvěšení Stažení Kategorie Soubor
Seznam nedostatečně identifikovatelného vlastníka 21.09.2018 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Návrh rozpočtového výhledu DSO Drahanská vrchovina na rok 2019-2023 12.09.2018 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Návrh rozpočtu DSO Drahanská vrchovina na rok 2019 12.09.2018 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Informace o zveřejnění finančních dokumentů DSO Drahanská 12.09.2018 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Dražební vyhláška 01.08.2018 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Závěrečný účet DSO Drahanská vrchovina za rok 2017 25.06.2018 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Změny na úseku vydávání CP 29.05.2018 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Změny na úseku vydávání OP 29.05.2018 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Opatření obecné povahy 30.10.2017 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Informace FÚ JmK 15.06.2016 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Výzva občanům 10.09.2015 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor
Oznamovací povinnost příležitostných prodejců lihovin 24.02.2015 Dokumenty z jiných úřadů Stáhnout soubor

Újezdní úřad vojenského újezdu Březina

Název Vyvěšení Stažení Kategorie Soubor
Ohrožené prostory září 2018 17.08.2018 Újezdní úřad vojenského újezdu Březina Stáhnout soubor
Opatření obecné povahy, kterým se zřizuje ochranné pásmo radiolokátoru Sokolnice 16.07.2018 Újezdní úřad vojenského újezdu Březina Stáhnout soubor
Radar Sokolnice-návrh vyhlášky 16.07.2018 Újezdní úřad vojenského újezdu Březina Stáhnout soubor
Nařízení ÚÚř. č. 7/2017 24.07.2017 Újezdní úřad vojenského újezdu Březina Stáhnout soubor
Změny v režimu povolování vstupu a vjezdu na území vojenského újezdu 22.12.2015 Újezdní úřad vojenského újezdu Březina Stáhnout soubor
Přehled bezpečnostních okruhů uzavíraných ve vojenském újezdu Březina při používání munice Újezdní úřad vojenského újezdu Březina Stáhnout soubor
Příloha č.1 k výnosu č.13/2015 Újezdní úřad vojenského újezdu Březina Stáhnout soubor
Příloha č.2 k výnosu č.13/2015 Újezdní úřad vojenského újezdu Březina Stáhnout soubor

Kontaktujte nás