Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj v roce 2022 podpořil obec Studnice v rámci dotačního projektu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje pro rok 2022“ na akci „Pořízení věcných prostředků požární ochrany JPO Studnice“.

logo cez

Nadace ČEZ podpořila projekt obce Studnice na zakoupení traktoru s příslušenstvím na celoroční údržbu

Projekt

"Odpočinkové místo v obci Studnice"

byl realizování za přispění programu prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

Projekt

"Stavební úpravy stanice ke zvýšení akceschopnosti JSDH obce Studnice"

Je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení odolnosti požární zbrojnice vůči účinkům mimořádných událostí a zrychlení výjezdu jednotky požární ochrany JSDH Studnice.

Předmětem projektu jsou stavební úpravy požární zbrojnice v obci Studnice. Cílem projektu je zvýšení odolnosti požární zbrojnice vůči účinkům mimořádných událostí a zrychlení výjezdu jednotky požární ochrany - JSDH Studnice. Výsledkem projektu je změna vnitřní dispozice budovy zbrojnice v 1.NP, kde dojde k rozšíření šatny a umístění schodiště do prostor stávající denní místnosti.

Projekt "Stavební úpravy stanice ke zvýšení akceschopnosti JSDH obce Studnice" je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného operačního programu.

Jihomoravský kraj

V roce 2017 podpořil Jihomoravský kraj v rámci projektu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017 – 2020“ obec Studnice na akci „POŘÍZENÍ POŽÁRNÍHO PŘÍVĚSU A VĚCNÝCH PROSTŘEDKŮ POŽÁRNÍ OCHRANY PRO JPO OBCE STUDNICE“.

Užitečné odkazy

Náhodné fotografie

Kontakt

Obecní úřad Studnice
Studnice 66
PSČ 683 08 Studnice u Vyškova

tel.: 702 182 985

Kancelář:
ucetni.studnice@obec-studnice.cz
+420 702 182 985
+420 722 458 240

  • Obec Studnice
  • Obec Studnice

Vyhlášky a směrnice

Archiv

Název Vyvěšení Stažení Kategorie Soubor
Obecně závazná vyhláška obce Studnice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 16.12.2022 Vyhlášky, směrnice, nařízení Stáhnout soubor
Prohlášení o implementaci Směrnice EU o whistleblowingu 17.05.2022 Vyhlášky, směrnice, nařízení Stáhnout soubor
Směrnice o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie 17.05.2022 Vyhlášky, směrnice, nařízení Stáhnout soubor
Obecně závazná vyhláška obce Studnice č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 10.12.2021 Vyhlášky, směrnice, nařízení Stáhnout soubor
Směrnice o zpracování osobních údajů kamerovým systémem 12.07.2021 Vyhlášky, směrnice, nařízení Stáhnout soubor
Řád veřejného pohřebiště obce Studnice 07.06.2021 Vyhlášky, směrnice, nařízení Stáhnout soubor
Obecně závazná vyhláška obce Studnice č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu 30.03.2021 Vyhlášky, směrnice, nařízení Stáhnout soubor
Příloha k Obecně závazné vyhlášce obce Studnice č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 14.01.2020 Vyhlášky, směrnice, nařízení Stáhnout soubor
Obecně závazná vyhláška obce Studnice č. 2/2019, o místním poplatku ze psů 13.12.2019 Vyhlášky, směrnice, nařízení Stáhnout soubor
Obecně závazná vyhláška obce Studnice č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 13.12.2019 Vyhlášky, směrnice, nařízení Stáhnout soubor
Obecně závazná vyhláška 1/2016, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Studnice 08.04.2016 Vyhlášky, směrnice, nařízení Stáhnout soubor
Obecně závazná vyhláška obce Studnice č.1/2013, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Studnice 26.09.2013 Vyhlášky, směrnice, nařízení Stáhnout soubor
Příloha k obecně závazné vyhlášce obce Studnice č. 1/2013, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Studnice 26.09.2013 Vyhlášky, směrnice, nařízení Stáhnout soubor
Nařízení obce Studnice č. 1/2013 - tržní řád 01.04.2013 Vyhlášky, směrnice, nařízení Stáhnout soubor

Kontaktujte nás