• Obec Studnice
 • Obec Studnice
 • Obec Studnice
 • Obec Studnice

Aktuality

Nové články

 • Občasník obce

  OBČASNÍK OBCE STUDNICE ve formátu PDF můžete stáhnout z níže uvedeného odkazu: obcasnik_obce_studnice_podzim_2016 obcasnik_obce_studnice_podzim_2015 …

 • SMS systém obce

  Informační SMS systém obce Studnice Obec Studnice nově nabízí občanům možnost přihlásit se do systému „informačních SMS obce Studnice“. Smyslem…

Elektronická úřední deska

 • Svolání zasedání ZO 29.12.2017

  --- Oznámení obce
 • Stanovení minimálního počtu okrskové volební komise - prezident ČR

  --- Oznámení obce
 • Návrh rozpočtu obce Studnice na rok 2018

  --- Oznámení obce
 • Rozpočtové opatření č.9/2017

  --- Oznámení obce
 • Ohrožené prostory listopad 2017

  --- Újezdní úřad vojenského ůjezdu Březina
 • Opatření obecné povahy

  --- Dokumenty z jiných úradů

Směrnice a nařízení

 • Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 • Obecně závazná vyhláška 1/2016, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Studnice

 • Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Kontaktujte nás