• Obec Studnice
 • Obec Studnice
 • Obec Studnice
 • Obec Studnice

Aktuality

Nové články

 • Občasník obce

  OBČASNÍK OBCE STUDNICE ve formátu PDF můžete stáhnout z níže uvedeného odkazu: obcasnik_obce_studnice_podzim_2017 obcasnik_obce_studnice_podzim_2016…

 • SMS systém obce

  Informační SMS systém obce Studnice Obec Studnice nově nabízí občanům možnost přihlásit se do systému „informačních SMS obce Studnice“. Smyslem…

Elektronická úřední deska

 • Ohrožené prostory duben 2018

  --- Újezdní úřad vojenského ůjezdu Březina
 • Záměr propachtovat obecní majetek - rybník Studnice

  --- Oznámení obce
 • Záměr propachtovat obecní majetek - rybník Studnice, část Odrůvky

  --- Oznámení obce
 • Ohrožené prostory březen 2018

  --- Újezdní úřad vojenského ůjezdu Březina
 • Stavební úpravy ke zvýšení akceschopnosti JSDHO Studnice - výzva

  --- Oznámení obce
 • Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání

  --- Dokumenty z jiných úradů

Směrnice a nařízení

 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 • Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 • Obecně závazná vyhláška 1/2016, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Studnice

Kontaktujte nás